top of page

TOUR 23:

17.01 Köln Düsseldorfer Freundschaft (FKK Sitzung)

          - Köln Heimathirsch

18.01  Köln Düsseldorfer Freundschaft (FKK Sitzung)

          - Köln Heimathirsch

19.01  Köln Düsseldorfer Freundschaft (FKK Sitzung)

          - Köln Heimathirsch

24.01  Köln Düsseldorfer Freundschaft (FKK Sitzung)

          - Krefeld Jazzkeller

30.01  Köln Düsseldorfer Freundschaft (FKK Sitzung)

           - Aachen  Saalbau Rothe Erde

31.01  Köln Düsseldorfer Freundschaft (FKK Sitzung)

          - Köln Heimathirsch

01.02  Köln Düsseldorfer Freundschaft (FKK Sitzung)

          - Köln Heimathirsch

02.02  Köln Düsseldorfer Freundschaft (FKK Sitzung)

          - Köln Heimathirsch

03.02 Köln Düsseldorfer Freundschaft (FKK Sitzung)

          - Mainz Unterhaus

07.02  Köln Düsseldorfer Freundschaft (FKK Sitzung)

          - Köln Heimathirsch

08.02  Köln Düsseldorfer Freundschaft (FKK Sitzung)

          - Köln Heimathirsch

10.02  Köln Düsseldorfer Freundschaft (FKK Sitzung)

           - Aachen  Saalbau Rothe Erde

18.03. Leyers & Wagner - Darmstadt

08.04. the four shops - Wiesbaden

28.04  "Das letzte Autogramm" - Steinau

29.04  "Das letzte Autogramm" - Gelnhausen

10.05 Sören leyers Swingtett - Juist

10.06 the four shops - Duisburg

24.06 the four shops - Duisburg Extraschicht

19.08 the four shops - Duisburg Hafenfest

08.07  the four shops -  Koblenz (Gala)

IMG-20220325-WA0001.jpg
bottom of page